Vítejte ve WIBE shopu

Obchodní podmínky

 

OBJEDNÁVKA

Po provedení objednávky Vám bude odesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte E-mailem info@wibe.cz. Následně je po vyřízení objednávky a odeslání zásilky zaslána informační zpráva na kontaktní Email uvedený v objednávce...

 

PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka však nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet.
 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo pošty

 

DOPRAVA A PRODEJ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Zboží lze v současné době obdržet některým z těchto způsobů:

 • Česká pošta
 • Spediční firma DPD/PPL/GLS

    A) Česká pošta je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice. Je vhodná pro širokou veřejnost. Zboží je vám doručeno na Vámi udanou adresu. Kdy v případě, že nejste k zastižení, je zásilka uložena na pobočce ČP dle zadaného PSČ

    B) Spediční firma je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky. Obvyklá doba doruční zásilky v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, dopravní služba se pokusí o doručení ještě následující 2 pracovní dny. Proto je tento způsob dopravy vhodný především pro ty, kteří jsou na uvedené adrese dopoledne k zastižení. O víkendu a svátcích spediční firmy zásilky nedoručují. Po odeslání zboží Vám bude na vyžádání emailem zasláno číslo zásilky pro možnost online sledování polohy zásilky

 

KONTROLA DODÁVKY

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu se zákonen 367/2000 Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ). Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného koncovému spotřebiteli. 

    Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být vráceno jen částečné finanční plnění
 • V záručním listě výrobce prosím nevyplňujte datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuběhne lhůta na vrácení
 • V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno
 • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu odesílatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník může po 14 dnech od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí emailem.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE E-SHOPU

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

 

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Firma WIBE poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

DÉLKA ZÁRUKY

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší.

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace je Jahodová 2702, Praha 10, 106 00. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

DORUČENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím výřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční firmou DPD).

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Spolu se zbožím předaným k reklamačnímu řízení je třeba dodat:

 • doklad o nákup zboží (faktura)
 • popis závady nebo důvod zaslání zboží
 • kontaktní informace

Bez těchto dokladů nemůže být zboží přijato k reklamačnímu řízení. Pokud nebudou dodány spolu s reklamovaným zbožím, bude zákazník vyzván, aby chybějící doklady doplnil. Pokud ani po této výzvě nebudou do 7 dnů chybějící doklady dodány, bude na takový případ považován za neoprávněnou reklamaci a veškeré náklady spojené s jejím vyřízením budou nárokovány po zákazníkovi.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.)